KONTORSLÖSNINGAR FÖR MODERNA FÖRETAG

Stayaround arbetar med att ta över underutnyttjade kontorsytor och göra om dessa till levande platser där företag kan samexistera och utvecklas. Möjligheten finns att hyra egna lokaler och rum, tillgång till gemensamma ytor såsom co-working lounger, kök och mötesrum. Stayaround erbjuder kontorslösningar som är anpassade för moderna företag, med snabba tillträden, flexibla kontraktslängder, och konkurrenskraftiga priser.

Stayaround har anlitat Aplexa för att bygga en app för att underlätta för Stayarounds hyresgäster. I appen kan hyresgästen bland annat kommunicera med varandra och Stayaround, boka konferensrum och göra felanmälan.