ANGOLAS LANDSOMFATTANDE HÄLSOKATALOG

Appy Saúde använder data från en extern databas lokaliserad i Angola. Appen använder också bland annat enhetslokalisering, flerspråksstöd och kartintegrationer.

Bakgrunden till appen var att vår klient Appy ville gör det enkelt för de angolanska medborgarna att kunna lokalisera närliggande hälsovårdsfaciliteter, vilket helt saknades innan appen lanserades.

Eftersom många olika typer av telefoner används i Angola, och ofta äldre modeller, krävdes extra hänsyn till telefonernas prestanda och skärmstorlekar. Projektet har gett oss omfattande erfarenhet för anpassningar av appar för äldre och mer ovanliga telefoner, något som hjälper oss i andra projekt i liknande marknader.

Appy Saúde används nu dagligen runt om i hela Angola.