Checklista för dig som ska bygga en app

2018-07-15:

Det är en hel del att tänka på när man ska bygga en app. Både gällande val av teknik och vem som ska bygga appen. Det finns ett par vanliga fallgropar där man ska vara extra försiktig. Innan du startar ditt app-projekt är det bra att känna till ett par vanliga moment i processen som tar dig till en app i app stores.

Att bygga en app kan innebära många fördelar. Appar kan t.ex. användas för att effektivisera processer, men även för att öppna upp helt nya affärsområden. Många vi träffar vill snabbt få ut sin app i app stores, vilket gör att det är lätt att missa viktiga moment. Vi ser många projekt där man slarvat, vilket gjort att tiden och kostnaden blivit högre än beräknat. Ibland har man till och med fått börja om från början och bygga en ny app då kvalitén och service varit för dåligt.

Kostnadsestimat

Ett bra första steg är att få ett kostnadsestimat baserat på en övergripande specifikation av appen. Den övergripande specifikationen består många gånger av en beskrivning av appens syfte, affärsmodell och huvudsakliga funktioner. Estimatet ger en bild över hur lång tid appen kommer ta att bygga och såldes kostnaden. Eftersom det är just ett estimat så är det viktigt att vara medveten som en viss felmarginal. Med hjälp av estimatet kan du få en förståelse för om din budget räcker.

Fast pris

Många gånger är det bra att få ett fast pris för sitt app-projekt. Ett fast pris gör att du vet exakt vad den totalt kostnaden blir. Skulle det ta mer tid än beräknat att bygga appen så tar leverantören på sig kostnaden för detta – annars är det inget fast pris. Det är viktigt att ta del av alla detaljer relaterat till det fasta priset då ett fast pris ibland inte är ett fast pris på riktigt.

Löpande räkning

En del önskar komma igång snabbt och ha en större flexibilitet och låta sin app mer ”växa fram”. Då är löpande räkning ett alternativ. Det innebär att debitering sker timme för timme med ett förutbestämt timpris. Väljer du löpande räkning är det ändå alltid viktigt att först få ett kostnadsestimat så du vet att din budget räcker. Du vill inte komma halvvägs för att konstatera att dina pengar tagit slut.

Avtal

 • När du är överens med din leverantör om appens specifikation är det viktigt att avtalet som tecknas täcker följande punkter:
 • Fast pris och totalt antal timmar, eller priset per timme och appen byggs med löpande räkning.
 • Tidsram för utförande och vad som händer om tidsramen inte hålls.
 • Specifikation som beskriver appen och dess funktion. Glöm inte att klargöra vem som ansvarar för publicering av appen i app stores då det är tidskrävande.
 • Vilken teknik som används (läs gärna mer om valet av teknik här).
 • Att du som kund äger det du betalat för.
 • Vem som bygger appen och om underleverantörer får användas.
 • Funktionsgaranti, d.v.s. vad som händer om det uppstår fel i appen.

Varningssignaler

En tydlig varningssignal är otydlighet och att leverantören inte arbetar metodiskt punkt för punkt. Du bör välja en leverantör som tar fram en tydlig specifikation såväl som avtal. En annan vanlig varningssignal är att priset helt enkelt är för lågt baserat på ditt sunda förnuft, eller i jämförelse med andra leverantörer. Slutligen är det viktigt att välja en etablerad leverantör som arbetar professionellt och har en inarbetad projektmodell.

Checklista:

 • Pris
  Välj en leverantör som är tydlig med priset så du vet att din budget räcker. Välj en prismodell som passar – fast pris eller löpnade räkning. I första steget är det alltid bra att få ett estimat.
 • Specifikation
  Se till att du får en specifikation som beskriver appen, dess funktioner och innehåll, samt att specifikationen täcker upp appens alla olika delar.
 • Avtal
  Se till att du får ett avtal som reglerar det viktigaste punkterna.
 • Varningssignaler
  Otydlighet, ingen inarbetad projektmodell eller ett för lågt pris är tydliga varningssignaler.

Författare

Stefan Thelberg har lång erfarenhet av produktutveckling och design och är en av Aplexas grundare. Stefans karriär började redan på 90-talet då han drev en webbyrå som utvecklade ett eget CMS- och e-handelssystem. Stefan har arbetat med över 50 olika utvecklingsprojekt inom webb, mobilt och andra områden.