Lär du känna oss är valet självklart.

Aplexa sätter en ny standard för bestämt för hur mobil applikationsutveckling. Det betyder en smartare teknologi, bättre kundkommunikation och företagskultur.

Vår historia

Aplexas historia startade när Aquro Plattform lanserades – vår egna marknadsledande plattform för mobil applikationsutveckling. Plattformen används idag av tusentals användare över hela världen.

Kort efter Aquros succé uppstod ett behov av konsultation kring plattformen. Då skapades Aplexa. Idag har vi ett stort utvecklingsteam som är specialiserade på apputveckling.

Bakom Aplexa står ett mycket erfaret team bestående av några av Stockholms främsta entreprenörer.

Vårt uppdrag

Alla marknader mognar i efterhand. För ett så pass högteknologisk område som apputveckling, är det förvånansvärt att det kommit så få innovationer på senare år.

Vårt mål är att försöka förändra sättet man ser på apputveckling för att flera ska börja använda modernare och mer effektivare teknik.

Vår vision är att växa till en branschledare och forma standarden för framtida mobil applikationsutveckling.